i-team Global (Холандия) е компания, фокусирана върху разработването и проектирането на машини за почистване от висок клас, както и на иновативни продукти и техники за почистване. Продуктовата гама обхваща подопочистващи автомати, прахосмукачки, машини за отстраняване на дъвки, микрофибърни падове и кърпи, осветителни системи и "All in One"  почистващи оборудвания (т. нар. "острови"). Общата ни цел е да опростим целият процес на почистване и да върнем удоволствието от работата. В i-Team ние желаем да правим всичко според нашите основни ценности, отразени в три прости, но смислени думи: 

Inquire. Innovate. Inspire.

 

Тези ценности са водещите принципи, които дефинират как i-team Global проектира своите продукти и взаимодейства с клиентите си.

Продуктите на i-Team Global