Магнезиев хлорид

Години наред в България за зимната поддръжка и почистване на пътищата се използваше единствено Натриев Хлорид (сол), като евтино и широкоразпространено средство за обезледяване.
Практиката обаче показва, че обикновената индустриална сол Na Cl не е достатъчно ефективна , особено при температури под - 6°С, при които тя спира своя ефект, причинява сериозни щети на обкръжаващата пътна растителност, може да замърси водната повърхност, както и източниците за питейна вода и не на последно място - има силно корозийно действие върху бетонови и метални конструкции.

В много страни със законова рамка, нейната употреба е изключително ограничена или изцяло забранена.Пример за това е Канада, където употребата на Натриев Хлорид за обезледяване е абсолютно забранен. С цел запазване на екологията,употребата му е ограничена в отделни региони на Словакия. Абсолютна забрана в Европа има за употребата му по летищата и в райони , граничещи с национални паркове и питейни водоизточници.

Ние смятаме, че с присъединяването на България към Европейския съюз и приобщаването на страната към европейските изисквания се появява нужда от по-висококачествени и ефективни продукти за поддържане безопасността и движението по пътищата през зимата, за намаляване на екологичните щети, за ограничаване корозийното действие на използваните за целта обезледители и запазването на пътната инфраструктура, както и спестяване на операции, свързани със снегопочистване.

Продуктът, който бихме искали да Ви предложим е 47% концентрат
на Магнезиев Хлорид (MgCl2), под формата на люспи.


Защо Ви го препоръчваме?

Основните критерии по който се оценява ефективността на даден обезледител са :

1. Температурата, до която той действа

2. Скорост на осъществяване на процева "топене"

3. Продължителност на действие

4. Корозия и щети върху околната среда


Обезледяващите химикали , които обикновено се използват за да размразят снега и леда е необходимо първо да привлекат или да влязат в контакт с влагата и да образуват разтвор –на химически език – воден солен разтвор. Тогава разтворът навлиза надолу през леда и снега докато стигне до пътната настилка.
Веднъж достигнали до пътната настилка, разстелени по повърхността , те позволяват на леда и снега да се разтопи да бъде възможно да се подкопае чрез механична обработка, тоест чрез изстъргване или гребло.Химическото поведение е едно и също в тази смес, но различията по отношение на това как работят обезледителите са забележителни. Основната причина за тези различия е , че някои химикали отнемат повече време докато се разтворят, преди да могат да започнат да проникват в леда и снега.

Макар, че снега и леда са просто замръзнала вода, влагата при много ниски температури, предизвикващи замръзване не е налична, така , че втечняването е по-бавно. От всички химикали, Калциевия хлорид и Магнезиевия хлорид имат най-голяма способност да привличат и задържат влагата от тяхното обкръжение. Това води до ускоряване на процеса на разтваряне и разтопяване, не изисква допълнително почистване на настилката след прилагането им , не замърсява въздуха.


Екзотермични и ендотермични реакции

При осъществяване на реакция между обезледителя и снега и леда за размразяването им от значение е отделянето на топлина. При разтварянето на Магнезиев Хлорид се освобождава топлина или се получава така нар.екзотермична реакция.

При Натриевия хлорид е точно обратното-той изтегля 41147 Джаула от обкръжението си , докато влиза в разтвор с него ,т.е получава се ендотермична реакция.


Скорост на процеса топене и продължителност

При използването на обезледители, един от показателите за ефективност е времето за което се осъществява процеса на разтопяване и продължителността на действие на обезледитела. Повечето познати обезледители в това число и Na Cl – Натриев Хлорид в своя естествен вид са в твърда форма и приложени като обезледители, макар и във воден разтвор на пътя, те се стремят към възвръщане на своето естествено твърдо състояние, което води до краткотрайно действие, натрупване на големи количества от тях по пътната повърхност и многократно приложение.
Обезледителите, които химически реагират на влагата на въздуха имат свойството да разтопяват много по-бързо леда и снега. Люспите от Магнезиев Хлорид, които предлагаме съдържат 6 молекули вода, силно хигроскопични са и влизат лесно и бързо в контакт с влагата от въздуха. Това позволява на разтопяващия разтвор да действа много по-продължително върху пътната повърхност и съответно да съкрати с около 40% операциите, свързани със снегопочистване и обезледяване.


Ниска точка на замръзване

22% концентриран воден разтвор на Магнезиев хлорид замръзва едва
при температура под -35°С
При температура по-ниска от -15°С, 22% концентриран воден разтвор на Натриев Хлорид вече ще е замръзнал .
На практика Натриевия хлорид не действа при температури по-ниски от -6°С.


Корозия

Голяма част от нарушената структура на бетона и асфалта след студена зима се дължи на естествените процеси , които протичат – замразяване и размразяване.Влагата ,която прониква в порите на бетона или асфалта и превръщането на тази влага в лед, създават натиск и напрежение в структурата на бетона и асфалта.
Използването на обезледители, които имат не достатъчно продължително действие и не са ефективни при ниски температури, води до увеличаване на процесите на размразяване и замръзване, многократно повтаряне на операциите, свързани с почистване и натрупване на големи количества от тези обезледители върху пътя или бетона.
Магнезиевия хлорид , като обезледител с ниска точка на замръзване и продължително действие ограничава корозията и намалява риска от бързо и повторно замръзване.
Превантивното влажно пръскане на пътя с воден разтвор на Магнезиев хлорид не позволява образуването на лед и поледица!
Друго негово приложение е подтискане образуването на прах и в някои скандинавски страни това му приложение е широко разпространено.

Надяваме се , че изброените по-горе предимства, както и инструкциите за приложение , описани в брошурата ни , са достатъчно убедителни за да включите този химикал в гамата от обезледители, които ще ползвате тази зима за поддръжка и почистване на пътища, паркинги и пешеходни зони.

МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД ЛЮСПИ 47%


Описание на продукта:

NedMag C R люспи са малки бели люспи на магнезиев хлорид (Магнезиев хексахидрат -MgCl2.6H2O). Продуктът се използва в много индустрии  и има  широка гама от приложения, включително:


  • Препарат за обезледяване
  • Препарат за почистване
  • Препарат за подтискане на прах
  • Торови смеси
  • Захар
  • Текстил
  • Вулканизиране на гуми
  • Пречистването на отпадъчните води
  • Втърдител на цимента


Химичен състав:

                           Обичайно            Специфично


MgCl2      %        47.3                    46.5    мин.
MgSO4     %        0.35                    0.60    макс.
KCl            %        0.55                    0.80    макс.
NaCl          %       0.65                     0.90    макс.
CaCl2        %       0.03                     0.10    макс.
Br-              %       0.60                     0.70    макс.
H2O           %       50.5        
Fe           мг/кг      7                          15    макс.


Физични свойства:        
pH (воден разтвор 10%)    8.7

​​​​​​​​​​​​​​

Опаковка NedMag С ® люспи са опаковани в полиетиленови торби по 25кг. 

​​​​​​​

Съхранение и работа с препарата:

NedMag С ® люспи е изключително хигроскопичен продукт. Да се съхранява на сухо място! След употреба опаковката да се запечатва бързо отново.